Bogholderi


Jeg kan hjælpe dig med dit bogholderi, så du kan bruge tiden på at drive din virksomhed.

Jeg tilbyder nedenstående opgaver. Om du vil have hjælp til alle punkterne eller bare nogle af dem, er op til dig.

Da behovet kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed.


 • Fakturering
 • Debitorstyring, herunder rykning pr. telefon, mail og brev.
 • Kontakt med inkasso selskab, hvis nødvendigt
 • Betalinger
 • Bogføring 
 • Momsafstemning og afregning
 • Kasse- og bankafstemninger
 • Lønadministration
 • Klargøring til revisor
 • Kontakt til revisor
 • Gennemgang og kontrol af væsentlige afstemninger
 • Forberede materiale til banken og eventuel deltage på møde med banken
 • Husleje og kontingentopkrævning
 • Indberetning til NemRefusion
 • Selvangivelse
 • Digitalisering


Digitalisering er nærmest uundgåeligt i et bogholderi, og det understreges med den nye bogføringslov.

Det er vedtaget at virksomheder skal opbevare alt sit regnskabsmateriale digitalt. Det stiller en lang række krav til virksomheder, der før i tiden har været vant til at opbevare dokumentation i papirform og ringbind.

Jeg har flere års erfaring med digitalisering, og kan hjælpe din virksomhed med at opfylde lovkravene, samt spare din virksomhed for tid -og penge- på manuelt arbejde. 

 

Administration

Der er en del administrative opgaver i en virksomhed, som tager for meget tid og energi, da det kan være en opgave, du som virksomhedsejer, ikke er fan af. Muligvis også en af de opgaver der bliver lagt nederst i bunken.

Jeg kan hjælpe med nedenstående opgaver:


 • Oprettelse af virksomhed
 • Mails besvarelse
 • Implementering af systemer
 • Arkivering
 • Indkøb af diverse
 • Gennemlæsning og opfølgning på ansættelseskontrakter, personalehåndbog mv. 
 • Indberetninger af diverse
 • Kontakt med det offentlige, SKAT mv.
 • Ad hoc opgaver


Administrative opgaver kan ikke undgåes i en virksomhed, uanset om man kan lide opgaverne eller ej.

Der skal tømmes digital post og mails. Der skal være de bedste - og billigste - indkøbsaftaler. Det kan være alt fra forsikringer til køb af arbejdstøj. 

Jeg arbejder gerne med en blanding af økonomi og administration, så giv mig et kald og så kan vi sammen finde ud af hvilke arbejdsopgaver du skal have hjælp til.